Υπηρεσίες

Στο πλευρό σας στον αγρό, στη συντήρηση και στο ράφι.

Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες της AgroCell συνεργαζόμαστε συνεχώς με καλλιεργητές, εμπόρους, συνεταιρισμούς και ερευνητικά ιδρύματα προκειμένου να σας εξασφαλίζουμε την τεχνογνωσία για να αναγνωρίζετε, να ελέγχετε, να ρυθμίζετε και να αξιοποιείτε σωστά, και κατά περίπτωση, τις παραμέτρους που επιδρούν στη μετασυλλεκτική συμπεριφορά του προιόντος σας, ξεκινώντας από το χωράφι και φτάνοντας μέχρι τη στιγμή της επιλογής τους στο ράφι από τον καταναλωτή. Πάντα με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Επιπλέον, σας βοηθάμε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να προσαρμοστείτε όσο το δυνατό καλύτερα στις απαιτήσεις των εγχώριων και διεθνών αγορών. Τα φρούτα σας φτάνουν φρέσκα και γίνονται πιο προσιτά και δημοφιλή και σε μακρινές αγορές.

Στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα του πρωτογενή τομέα και των υποστηρικτικών υπηρεσιών ψυχρής συντήρησης, που συνεχώς αλλάζουν και εξελίσσονται, η AgroCell προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, προιόντα και υπηρεσίες, ως εργαλείο έμμεσης προστασίας των εισοδήματών σας αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης της δραστηριότητάς σας.

Δαμάσκηνα σε δέντρο

Προσυλλεκτικές Υπηρεσίες

Οι προσυλλεκτικές μας υπηρεσίες σχεδιάστηκαν για όσους ασχολούνται με τη συντήρηση των φρούτων ή με την καλλιέργεια τους και αφορούν το κομμάτι του χωραφιού. Η λογική τους είναι να συμβάλουν στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων:

 • Πώς να οργανώσω καλύτερα την καλλιέργεια μου ώστε να γνωρίζω περισσότερα για τη συντήρηση των φρούτων μου?
 • Πώς μπορώ να οργανώσω καλύτερα τη μετασυλλεκτική συντήρηση των φρούτων μου?

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες και με στοχευμένες επισκέψεις σας ενημερώνουμε για τους όρθους τρόπους διαχείρισης των καλλιεργειών. Συγκεκριμένα σας δίνουμε τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεστε κατά περίπτωση προκειμένου να παραχθούν προιόντα που θα "ταιριάζουν" το περισσότερο δυνατό με τις διαθέσιμες τεχνολογίες μετασυλλεκτικής συντήρησης.

Με λίγα λόγια προσπαθούμε να συνδέσουμε το τι γίνεται στο χωράφι με τη συμπεριφορά των φρούτων κατά τη συντήρηση.

 Alternative text

Καθορισμός Περιόδου Συγκομιδής

Η συγκεκριμένη υπηρεσία σας βοηθά να δώσετε απάντηση στο πιο σύνηθες και επιτακτικό ερώτημα κάθε καλλιεργητικής περιόδου "Πότε να κόψω?". Πρόκειται για το πιο σημαντικό κοινό σημείο μεταξύ του παραγωγού και του αγοραστή/διαχειριστή των φρούτων του. Με κλασικές αλλά και νέες τεχνικές μπορούμε να δώσουμε επιπλέον δεδομένα μετρήσεων σε όσους θέλουν να αποφασίσουν πότε να συγκομίσουν γιατί θέλουν:

 • Να κάνουν εφαρμογή 1-MCP.
 • Να οργανώσουν τη συντήρηση των φρούτων τους με βάση τις πωλήσεις που προβλέπουν.
 • Να οργανώσουν τη συγκομιδή τους.
Αγρότης διαβάζει για τις καλλιεργιές του ανάμεσα σε δέντρα

Μετασυλλεκτικές Εφαρμογές

Με επίκεντρο την διασφάλιση της ποιότητας και την προστασία του φρούτου μετά τη συγκομιδή του, παρέχουμε εφαρμογές, ειδικά σχεδιασμένες για παραγωγούς, μεταφορείς, εμπόρους και για το προιόν στο ράφι.

 • 1-MCP / Σύστημα Ποιότητας SmartFresh
 • Απορροφητές αιθυλενίου
 • Φυτοπροστατευτικά Προιόντα
Μήλα σε χέρια

Τεχνικές Ωρίμανσης

Στις περίπτωσεις που τα φρούτα σας πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς το βαθμό ωρίμανσης τους, η AgroCell μπορεί να σας προτείνει τεχνολογίες που βοηθούν στην αποτελεσματικότερη ωρίμανση των φρούτων κατά το τέλος της περιόδου αποθήκευσης. Με αυτόν τον τρόπο προσαρμόζουμε τα προιόντα και συγκεκριμένα της ζητούμενης κάθε φορά ποσότητας, στις ανάγκες των εμπόρων συνεργατών σας και των τελικών καταναλωτών.

Ακτινίδια σε πιάτο

Παρακολούθηση Θαλάμων

Η υπηρεσία αυτή αφορά όσους θέλουν να έχουν μια περισσότερες πληροφορίες για την πορεία ωρίμανσης των φρούτων τους εντός των θαλάμων συντήρησης. Μετρώντας τις συγκεντρώσεις συγκεκριμένων αερίων ανα τακτά χρονικά διαστήματα δίνουμε επιπλέον πληροφορίες ώστε να αναγνωρισετε όσο το δυνατό πιο νωρίς μια ενδεχόμενη μεταβολή στην πορεία ωρίμανσης των φρούτων σας. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα μπορείτε να διαχειριστείτε με καλύτερο τρόπο τυχόν έκτακτες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν.

 Alternative text

KipFresh Solutions

Επωφεληθείτε από τη γκάμα προιόντων τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και από τις επιστημονικά άρτιες συμβουλευτικές υπηρεσίες μας για να βελτιώσετε την ποιότητα των φρούτων σας, να μειώσετε τις απώλειες σας και να έχετε πιο ευχαριστημένους και πιστούς καταναλωτές.

 • Προσυλλεκτικές Υπηρεσίες
 • Καθορισμός περιόδου συγκομιδής
 • Μετασυλλεκτικές εφαρμογές
 • Τεχνικές Ωρίμανσης
Αχλάδια σε δέντρο