Ακτινίδιo

Ακτινίδια

Ακτινίδιo

Ανακαλύψτε τη γκάμα των επιλογών και των λύσεων που σας παρέχουμε, ειδικά για την καλλιέργεια των ακτινιδίων, ανάλογα με τη στρατηγική μετασυλλεκτικής συντήρησης που επιλέγετε.

Σκοπός

Η δημιουργία ενός λειτουργικού περιβάλλοντος για την άσκηση της επιχειρηματικής δράσης στηριγμένο αφενός στη βελτίωση της ποιότητας των ακτινιδίων προσυλλεκτικά και αφετέρου στην ορθή εφαρμογή και αξιολόγηση των μετασυλλεκτικών πρακτικών. Ολά αυτά με ξεκάθαρη στόχευση στη βελτιστοποίηση της μετασυλλεκτικής συμπεριφορά των ακτινιδίων.

Επιμέρους Στόχοι

 • Βελτίωση της διαχείρισης του ακτινιδίου μετά απο ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης και επανασχεδιασμό-εμπλουτισμό της με κατάλληλες κατα περίπτωση κατευθύνσεις και οδηγίες.
 • Η ενδυνάμωση των μελών-παραγωγών ενός σχήματος διαχείρησης σε θέματα εφαρμογής οδηγιών-κατευθύνσεων προκειμένου η συνεργασία να είναι αποδοτική σε θέματα σταθερότητας και συνέπειεας με τις προδιαγραφές.
 • Διαμόρφωση των ελάχιστων απαιτήσεων προκειμένου επιλεγμένοι παραγωγοί να αποτελούν μέρος του σχήματος.
 • Βελτίωση της ποιότητας των φρούτων.
 • Βελτίωση της παραγωγής και του εισοδήματος των εμπλεκομένων μερών.
 • Μείωση του καλιεργητικού κόστους.
 • Σταθερότητα στην παραγωγή.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

 • Εφαρμογές 1-MCP: Με την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας SmartFresh αναστέλλεται η παραγωγή αιθυλενίου των φρούτων συμβάλλοντας στη διατήρηση της ποιότητας τους.
 • Προσδιορισμός Σταδίου Ωριμότητας: Οι Υπηρεσίες Προσδιορισμού Συλλεκτικής Ωριμότητας περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση μετά από αίτημα σας μετρήσεων στον αγρό που σας βοηθούν να επιλέξετε τη σωστή περίοδο (στάδιο) συγκομιδής. Ενδεικτικά αναφέρουμε μετρήσεις σκληρότητας φρούτου, brix κ.α..
 • Λύσεις Φυτοπροστασίας: Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά, προτείνουμε τις καταλληλότερες λύσεις φυτοπροστασίας. 
 • Παρακολούθηση Θαλάμων: Εξειδικευμένες μετρήσεις αιθυλενίου, οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα σε θαλάμους της επιλογής σας ως ένα επιπλέον εργαλείο λήψης αποφάσεων από εσάς για την πορεία των φρούτων σας.
 • Πρωτόκολλα Ωρίμανσης: Σχεδιασμός πρωτόκολλων ωρίμανσης προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των πελατών σας.
 • Πρωτόκολλα Καλλιέργειας: Σχεδιάζουμε, υποστηρίζουμε και εξελλίσουμε πρωτόκολλα καλλιέργειας προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των πελατών σας. Η Υπηρεσία αυτή περιλάμβάνει παροχή εξειδικεμένων τεχνικών συμβουλών ως μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με τακτές επισκέψεις σε επίπεδο αγρού και εγκαταστάσεις ψυχρής συντήρησης αλλά και τεχνική επίβλεψη ενδιάμεσα σε συγκεκριμένες & προκαθορισμένες περιόδους.

Tips

Η διαδικασία του curing μετά τη συγκομιδή δημιουργεί επουλωτικό ιστό ο οποίος περιορίζει την είσοδο του Βοτρύτη στο φρούτο, η επιλογή της χρονικής διάρκειας, της θερμοκρασίας του σωστού μέρους και του ορθού αερισμού βοηθούν στο βέλτιστο αποτέλεσμα με την μικρότερη δυνατή απώλεια σκληρότητας.

Hμερολόγιο
Πίνακας προσδιορισμού συλλεκτικής ωριμότητας, Ακτινίδια